Výstava VODOVODY-KANALIZACE je zpět!

22. května 2023 - VODOVODY-KANALIZACE 2023

Srdečně Vás zveme na již 22. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE!

 

Výstava představuje nejvýznamnější oborové setkání v České republice. Zájem o tuto mimořádnou akci každým rokem vzrůstá a tento trend chceme udržet i nadále.

Přijďte představit své novinky, zviditelnit Vaši firmu, prezentovat produkty a služby. Využijte příležitosti, která Vám umožní na jednom místě a ve stejnou dobu efektivně utužit stávající obchodní vztahy, navázat nové vazby a oslovit co největší počet současných i potenciálních klientů s přesně definovanou potřebou a zájmem v oboru.

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

 

Cílové skupiny návštěvníků

   Starostové měst a obcí, komunální sféra, ministerstva

   Provozovatelé vodovodů a kanalizací

   Stavební firmy, projektanti, architekti

   Investoři, developeři

   Zástupci průmyslu – ekologické hospodářství firem

   Finanční instituce

   Poradenské instituce v oblasti ochrany životního prostředí

   Podporovatelé, partneři oboru

 

Nové i osvědčené technologie i výrobky a služby pro vodárenství představí vystavovatelé na letošní výstavě VODOVODY-KANALIZACE. Po čtyřleté odmlce bude tato významná akce opět velkým setkáním vodohospodářského oboru.


Haly určené pro výstavu jsou naplněné a přehled firem připravených s Vámi komunikovat najdete na stránkách akce: https://www.vystava-vod-ka.cz/webkatalog/exhibitors

 

undefined

 

ZPÁTKY NAHORU