Veletrh Gaudeamus Praha bude mít v roce 2021 on-line alternativu, v tradiční podobě opět v roce 2022

06. ledna 2021

Tisková zpráva vydaná organizátorem veletrhů Gaudeamus, společností MP–Soft, a.s.

Veletrh Gaudeamus Praha 2021 se v tradiční podobě neuskuteční

 

Veletrh Gaudeamus v Praze je se svou návštěvností,přesahující 13000 studentů a 300 pedagogů během tří dnů,druhou největší akcí tohoto typu v České republice.V návštěvnosti jej překonává pouze veletrh Gaudeamus Brno svíce než 30000 návštěvníky. Celkem veletrhy Gaudeamus v České republice každý rok navštíví až 65 % studentů maturitních ročníků. Takto vysoký zájem návštěvníků dokazuje zásadní význam veletrhu v komunikaci mezi vysokými školami a jejich budoucími studenty.Tento rozsah veletrhu neumožňuje jeho uspořádání a splnění podmínek daných aktuálně platným protiepidemickým systémem„PES“.Veletrh není možné uspořádat ani v nejnižším stupni protiepidemického systému.V nejnižším stupni 1 je na veletrzích ve vnitřních prostorách povolena účast maximálně 100 osob v jeden okamžik. Výstaviště PVA Expo Praha, kde se veletrh Gaudeamus pravidelně koná, ve svých prostorách navíc hostí záložní nemocnici, která podle platné nájemní smlouvy v prostorách výstaviště setrvá minimálně do konce února 2021.Ztěchtodůvodu bylo učiněno rozhodnutí Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha v roce 2021v tradičním formátu nepořádat.

 

Připravena je on-line alternativa veletrhu

 

Jako alternativa je pro studenty připravena jarní série Gaudeamus on-line přednáškových dní s univerzitami, fakultami, vysokými školami a dalšími vzdělávacími institucemi z ČR, SR i zahraničí. První přednáškový den odstartuje 19. ledna 2021 a přednášková série poběží až do uzavření přijímání přihlášek na vysoké školy v dubnu 2021.Cílem přednáškových dní bude poskytnout studentům co nejvíce aktuálních informací o nabídce studia po maturitě, motivovat je ke správnému rozhodnutí při volbě vysoké školy nebo dalšího studia. Přednáškové dny budou vysílány živě na Facebook a Youtube„Gaudeamus – veletrh vzdělání“ a záznamy přednášky budou k dispozici ke shlédnutí do konce června 2021.

 

O veletrzích Gaudeamus

 

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus je již 27 let stěžejní akcí pro sektor pomaturitního vzdělávání v regionu střední Evropy.Na veletrhu se pravidelně setkávají zástupci vzdělávacích institucí (renomované univerzity, vysoké školy,jazykové školy,poradenské agentury a další instituce)se studenty, maturanty, středoškolskými pedagogy, odborníky na vzdělávání i zájemci o celoživotní vzdělávání. Veletrh Gaudeamus každoročně probíhá v Brně, Praze, Bratislavě a Nitře a představuje všem zájemcům o pomaturitní vzdělávání komplexní nabídku studijních možností jak v České a Slovenské republice, tak v mnoha dalších zemích Evropy i světa. V současné době se již jedná o komplexní zdroj informací pro podporu rozhodování studentů o volbě budoucího studia.Veletrh je doplněn celou řadou off-line i on-line nástrojů, které mají za cíl studenta provést komplikovaným rozhodovacím procesem a pomoci mu správně učinit jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v jeho životě.Základem pro získání maxima relevantních informací o studijních možnostech je vždy osobní návštěva studenta na veletrhu a jeho osobní setkání s odborníky, absolventy i ostatními studenty univerzit, vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí. Veletrh je vždy přímo na místě doplněn mnoha doprovodnými programy, které studentům umožňují získat doplňující informace. Jedná se především o přednášky o studiu, testovací centrum, doprovodný program Věda pro život nebo kariérové poradenství. Mimo veletrh je pak pro studenty připraven portál www.gaudeamus.cz a mobilní aplikace Gaudeamus Guide. Oba tyto nástroje slouží studentům po celý rok jako zdroje vždy aktuálních informací o možnostech studia po maturitě.Veletrh Gaudeamus nezapomíná ani na středoškolské pedagogy a výchovné poradce.Pro tuto skupinu odborníků je na veletrhu každý rok připravován komplexní informační servis a speciální program odborných přednášek. Vroce 2020 byla také nově spuštěna informační aplikace Gaudeamus Advisor, která pedagogům pomůže při jejich práci se studenty.

 

 

 

 

Výhled pro školní rok 2021/2022

 

Obnovení pořádání veletrhů Gaudeamus v tradičním formátu předpokládáme na podzim roku 2021. V přípravě jsou nadcházející ročníky veletrhů v Brně, Bratislavě a Nitře.

Předpokládané termíny a místa konání veletrhů jsou následující:

Gaudeamus –Akadémia Bratislava 5. –7. října 2021, Incheba Expo Bratislava hala D

Gaudeamus Brno 2. –5. listopadu 2021, Brněnské výstaviště pavilon V

Gaudeamus Nitra 10. –11. listopadu 2021, Národní výstaviště Agrokomplex, Pavilon F

 

 

ZPÁTKY NAHORU