Soutěž Kalendář 2016 zná výherce

12. května 2016

Předmětem soutěže byly vydané kalendáře pro tuzemské i zahraniční klienty v České a Slovenské republice. Cílem bylo ocenit výjimečné práce a to nejen z pohledu vlastního polygrafického zpracování, ale i z hlediska originálního návrhu či společenského poselství. „Plně si uvědomujeme, že dnešní kalendář už není jen pouhou formou prezentace, ale že přebírá i jinou společenskou roli. V rámci soutěže se tak snažíme zprostředkovat jak silné lidské příběhy, které stály u jejich zrodu, tak i vyzdvihnout um výtvarníků a tiskařů,“ říká Zdeněk Sobota, prezident Svazu polygrafických podnikatelů a člen poroty.

Letošní ročník soutěže byl doplněn o novou kategorii. Kromě pravidelných dvou – nástěnný kalendář a stolní kalendář, soutěžily příspěvky také v kategorii Kalendář obce. „Na tvorbě obecních kalendářů se mnohdy podílejí místní výtvarníci a fotografové. Kalendáře se tak stávají zprostředkovateli atmosféry daného místa, napomáhají rozvíjet cestovní ruch. Ve svém důsledku se tak mohou podílet na obnově participace občanů na rozvoji svého města nebo obce,“ dodává Sobota.

Záštitu nad soutěží Kalendář 2016 převzalo Ministerstvo kultury. Vítězné kalendáře vybrala odborná porota, v jejíchž řadách nechyběl František Štorm, tvůrce písma, typograf a grafik, Karel Kerlický, vydavatel uměleckých publikací, nakladatelství KANT, Jan Ságl, fotograf, průkopník barevné fotografie v Čechách, Ondřej Kafka, grafický designér, člen Unie grafických designérů, Václav Sochor, konzultant, PR agentura Bison&Rose, František Kavecký, Noviny pre grafický priemysel a Zdeněk Sobota, prezident Svazu polygrafických podnikatelů. Porota hodnotila na základě výtvarné úrovně řešení, originality, inovativního přístupu zpracování, kvality polygrafického zpracování a společenského přínosu. Výsledky zde

ZPÁTKY NAHORU