Pořádáme další dva veletrhy!!

18. května 2023

Praha, 18. května 2023 – Jeden z nejvýznamnějších českých organizátorů veletržních událostí, společnost ABF, a.s., v květnu letošního roku rozšířil své portfolio akcí o mezinárodní veletrh pro technická zařízení, techniku prostředí a technologie pro energeticky efektivní budovy AQUATHERM i o celostátní KOMUNÁLNÍ VELETRH organizovaný pod záštitou Svazu měst a obcí ČR. Tímto krokem ABF, a.s. nově vstupuje jako organizátor také do sousedního Slovenska.

 

 

Převzetím stoprocentního obchodního podílu ve společnosti MDL Expo s.r.o. se na základě licenčních smluv s rakouskou RX Wien GmbH stala ABF, a.s. držitelem licence
k ochranné známce veletrhu AQUATHERM pro Českou a Slovenskou republiku. „Naše společnost utvrdila pozici jedničky v českém veletržním oboru a z dlouholeté nájemní akce na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech udělala vlastní událost. Díky konání AQUATHERMU v Nitře v rámci dvouletých cyklů tak ABF, a.s. v roli organizátora vstupuje nově i do sousedního Slovenska,“ řekl generální ředitel ABF, a.s. Martin František Přívětivý.

 

Kromě české a slovenské varianty veletrhu pro technická zařízení spadá nově pod vlajku pražské společnosti ABF, a.s. také celostátní veletrh pro osoby s rozhodovací schopností a odborníky z řad měst a obcí zajímající se o produkty a služby spojené s komunální problematikou – KOMUNÁLNÍ VELETRH. Událost pořádaná pod záštitou Svazu měst
a obcí ČR nyní v gesci ABF, a.s. otevírá nové možnosti prohloubení dosavadní spolupráce obou subjektů.

 

„Za sebe a mé kolegy mohu dodat, že podobné spojení jsme v MDL Expo s.r.o. zvažovali už delší dobu, a to minimálně od počátku ‚covidové doby‘, která byla katalyzátorem změn v celé společnosti, nejenom v té naší – veletržní. A to především s ohledem na zachování podmínek a služeb pro všechny naše klienty, se kterými někteří z nás spolupracují již několik desetiletí. Budoucí provázání AQUATHERMU s podobnými veletrhy v gesci ABF, a.s., zachování cenových podmínek našim klientům, využití personálních kapacit velkého partnera, přesah do zahraničí a mnoho dalších, pro pořadatele zásadních věcí bylo a je tím hlavním důvodem spojení. Osobně jsem rád, že se tím partnerem staly právě společnost ABF, a.s. a výstaviště PVA EXPO PRAHA, kde se tato událost koná již mnoho let,“ řekl ředitel veletrhů AQUATHERM PRAHA, AQUATHERM NITRA a KOMUNÁLNÍHO VELETRHU Michal Drážďanský. Jak dodává, zázemí společnosti, chuť rozvíjet veletržní obor minimálně v naší zemi a podpora akcí a společnosti MDL Expo dává možnost udržet AQUATHERM PRAHA na stejné, a v budoucnu ještě prestižnější pozici.

 

Koupě nových veletržních formátů doplňuje nastolený trend společnosti ABF, a.s. směřující k rozvoji a zkvalitnění veletržního odvětví v ČR. Pro maximální komfort vystavovatelů, návštěvníků a dalších účastníků akcí probíhá také intenzivní modernizace a rozšiřování služeb na letňanském výstavišti PVA EXPO PRAHA.

 

„Výstavní plocha areálu díky obnovené Hale 1 nabízí kapacitu navýšenou o dalších osm tisíc čtverečních metrů. Spolu s ní byla uvedena do provozu Vstupní hala I se samostatným novým vstupem s přilehlým parčíkem ze západní části areálu. Abychom ještě zvýšili komfort návštěvníků i vystavovatelů a během konání našich akcí co nejméně zatěžovali obyvatele Letňan, navýšili jsme kapacitu o 230 parkovacích míst přímo uvnitř areálu. Příjemnou podzimní novinkou pro organizátory bude také zázemí ve Vstupní hale I, které čítá dva plně vybavené workshop sály s kapacitou dvacet míst, VIP jednací místnost, skladový prostor a nové konferenční prostory – především přednáškový sál pro až šest set lidí, speakers´corner se dvěma sty místy i prostorné foyer,“ říká Martin František Přívětivý.

 

Veletrhy AQUATHERM PRAHA a KOMUNÁLNÍ VELETRH proběhnou premiérově v rámci portfolia ABF, a.s. v jarní sezóně 2024.

ZPÁTKY NAHORU