Globus předal 22 vozů Kontu Bariéry v PVA EXPO PRAHA

12. září 2016

V úterý 30. srpna 2016 vyvrcholila na výstavišti PVA EXPO PRAHA téměř čtyřměsíční charitativní sbírka Globusu. Ten zde u příležitosti svého 20. výročí v České republice předal Kontu Bariéry rovnou 22 speciálně upravených vozů, které usnadní život handicapovaným lidem po celé republice.

Díky rekordnímu výsledku charitativní sbírky ve výši 14,3 milionu korun se podařilo Globusu zajistit nikoliv avizovaných 20, ale hned 22 upravených vozů značky Ford, které pomohou handicapovaným lidem z dvaceti organizací po celé České republice. Rádi bychom poděkovali všem našim zákazníkům, kteří se do charitativní sbírky zapojili tím, že nakupovali výrobky označené logem „20 let.“ Je však potřeba zmínit i velkou roli partnerů z řad dodavatelů, ale i známých osobností, kteří nás v dobročinnosti podpořili,“ říká mluvčí Globusu Pavla Hobíková. S tím, že se do sbírky Globusu jeho „kulatin“ na českém trhu zapojili bez nároku na honorář Lucie Bílá, Eva Holubová a Ondřej Hejma, kteří byli tvářemi celé kampaně.

Velkou radost nad výsledky úspěšné sbírky projevila také ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků. „Jsem ráda, že jsme náš původní cíl výrazně překonali. Speciálně upravená auta jsou praktická a bez nadsázky usnadňují handicapovaným život. Jejich pořízení je však v běžných podmínkách neziskovek zcela nereálné, pomoc Globusu je proto nedocenitelná. Jsme pyšní, že máme po svém boku tak silného partnera, který se o své úspěchy v podnikání dokáže podělit a nadchnout pro dobrou věc nejen zákazníky, ale také obchodní partnery.“ Též poznamenala, že díky dlouhodobé spolupráci s Globusem mohla její organizace pořídit již 67 aut. 

Konto BARIÉRY je stěžejním projektem Nadace Charty 77. Je přitom první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců, kteří svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta BARIÉRY. Za celou dobu svého působení rozdělilo Konto BARIÉRY stovky milionů korun a podpořilo tisíce projektů na zlepšení života lidí s handicapem. Z aktuálních potřeb lidí s postižením vychází Konto BARIÉRY i při formování nových projektů. Doplňuje stát a samosprávu tam, kde jejich pomoc nestačí. Stále více se zaměření jeho pomoci posouvá od standardní pomoci, tedy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k projektům, které souvisejí se vzděláním a pracovním uplatněním lidí s handicapem.

 

ZPÁTKY NAHORU