GDPR a cookies

Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies

Tato webová stránka (dále jen „webová stránka“) je provozována společností ABF, a.s., se sídlem Beranových 667, Praha 9, IČO: 63080575, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B3309 (dále také „my“ nebo „ABF“), která prostřednictvím této webové stránky vaše osobní údaje zpracovává za účelem poskytování služeb uživatelům webové stránky (dále jen „uživatel“ nebo „vy“).

ABF, a.s. a dceřiná společnost ABF EXPO PRAHA s.r.o. (dále také „my“ nebo „ABF“) zpracovávají zpracovává osobní údaje pro své vlastní účely a svým vlastním způsobem, tak jak je popsáno níže v „Účelu zpracování“.

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Tato informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies a jiných webových technologií (dále jen „informace“ nebo „prohlášení“) vysvětluje, jak zpracováváme vaše osobní údaje prostřednictvím webových technologií. Toto prohlášení zahrnuje zejména (1) jaké webové technologie může web používat, (2) jaké osobní údaje o vás zpracováváme, (3) jak a za jakým účelem tyto údaje používáme a zpracováváme, (4) komu a kde tyto údaje posíláme a (5) jak tyto údaje chráníme a jaká práva v souvislosti se zpracováním těchto údajů máte.

Toto prohlášení můžeme průběžně aktualizovat. Všechny provedené změny tohoto prohlášení budou zveřejněny na webových stránkách a v případě významných změn o nich budete informováni.

Jaké webové technologie může webová stránka používat?

My, jakož i některé třetí strany, které na našich webových stránkách poskytují svůj obsah, reklamu nebo ostatní funkce, můžeme při vaší návštěvě webové stránky používat různé technologie k získávání a zpracování údajů, které mohou zahrnovat soubory cookies a další technologie.

Soubory cookies

Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení a které nám pomáhají shromažďovat údaje o vašich aktivitách. Soubory cookies nám zejména umožňují ukládat vaše nastavení a preference, pamatovat si vaše přístupová data, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a pomáhají nám pochopit, která část naší webové stránky je nejoblíbenější a analyzovat její fungování. Cookies mohou pocházet od nás („cookies první strany“) nebo od třetích stran, jejichž služby využíváme („cookies třetích stran“).

Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky svým výchozím nastavením. I přesto má zákazník možnost nastavit si prohlížeč tak, aby se soubory cookies před uložením zobrazovaly, nebo aby se kategoricky nepovolovaly. Podrobnosti o nastavení souborů cookies a souvisejících změnách v nejběžnějších prohlížečích jsou k dispozici zde:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US

ABF upozorňuje, že změna nastavení se vždy vztahuje pouze na daný prohlížeč. Pokud zákazník používá více prohlížečů, musí v nich změnit nastavení jednotlivě. Dále může soubory cookies zákazník z mediální paměti kdykoli smazat. Další informace jsou k dispozici ve funkcích prohlížeče nebo operačního systému.

Svůj prohlížeč můžete kdykoliv nastavit tak, aby přijímal všechny cookies, nepovolil je, nebo určit, kdy se mají odesílat. Vezměte prosím na vědomí, že webová stránka je nastavena tak, aby fungovala s povolenými soubory cookies, takže v případě jejich zákazu nemusí některé vlastnosti webové stránky fungovat správně.

IP adresa

IP adresa je jedinečné číslo přiřazené počítači nebo jinému zařízení komunikujícímu prostřednictvím internetového protokolu. Při každém přenosu dat musíte znát IP adresu odesílatele a příjemce.

Analytické skripty

Analytické skripty jsou malé kousky počítačového kódu, které lze použít ke sledování uživatelů a jejich chování na webových stránkách. Může se jednat o základní sledování toho, zda uživatel navštívil web, nebo pokročilé sledování, jako je přidání produktu do košíku, výběr produktu, odeslání formuláře atd. Analytické skripty mohou poskytnout získaná data třetí straně – poskytovateli počítačového skriptu.

Zpracovávané osobní údaje:

Webová stránka zpracovává následující kategorie osobních údajů a dat o vás:

Používání webové stránky. Můžeme zpracovávat data o tom, jak webovou stránku používáte prostřednictvím svého počítače, telefonu nebo jiného zařízení, pomocí kterého na webovou stránku přistupujete. Zpracovávat můžeme například:

  • Data o zařízení: model hardwaru, jedinečné identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení
  • Protokol: čas a trvání používání webové stránky, vyhledávací údaje a veškeré informace uložené v souborech cookies, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč nebo účet
  • Údaje o poloze: údaje o vaší poloze získané pomocí různých technologií určování polohy, jako je např. GPS, přístupové body k Wi-Fi nebo jiné snímače, které mohou poskytovat data zařízení v okolí
  • Jiná data: údaje o vašem používání webové stránky, které můžeme zpracovávat, pokud s cílem spolupracovat s námi navštívíte nebo použijete webové stránky nebo aplikace třetích stran, a údaje o tom, jak se účastníte na obsahu webové stránky
  • Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména: Vaše jméno a příjmení, obchodní firma, adresa nebo sídlo společnosti, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, telefonní číslo nebo e-mailová adresa.

Získané osobní údaje o vás nebo o vaší aktivitě můžeme kombinovat s dalšími informacemi, které získáme z veřejně dostupných zdrojů v případech povolených zákonem. 

Účel zpracování a jeho popis

Osobní údaje zpracováváme a používáme pro následující účely:

Účely zpracování
Zpracování osobních údajů se zakládá na souhlasu uživatele
ABF zpracovává údaje pro daný účel
Naše agentury
Zajištění funkčnosti webové stránky.
Vaše osobní údaje nám pomáhají zajistit fungování základních funkcí, jako je navigace, přístup k zabezpečeným částem webové stránky, rychlé načítání webového obsahu nebo ověření uživatele. Webová stránka nemůže bez zpracování pro tento účel nezbytných dat správně fungovat.
NE ANO NE
Ukládání uživatelských preferencí na doménu po dobu trvání relace nebo na přiměřeně krátkou dobu.
Osobní údaje se používají ke zlepšení pohodlí uživatele ukládáním údajů o vašem nastavení, jako je jazyk, region, rozlišení obrazovky, souhlas se soubory cookies a další.
NE ANO NE
Ukládání uživatelských preferencí napříč webovými stránkami.
Osobní údaje se používají ke zlepšení pohodlí uživatele pomocí asociování webových stránek s nastaveními, jako je jazyk, region, rozlišení obrazovky atd.
ANO ANO NE
Sledování návštěvnosti webové stránky:
ke sledování návštěvnosti se používají analytické soubory cookies první strany. Tyto cookies neobsahují unikátní identifikaci uživatele.
NE ANO NE
Statistiky a analýzy chování uživatelů.
Osobní údaje slouží k vytváření statistik, sledování a analýze chování uživatelů na různých webových stránkách. Data mohou být použita pro vytváření anonymizovaných hlášení. Uživatele lze vyhledat pomocí určité kombinace osobních údajů uložených v interních databázích.
ANO ANO NE
Marketing produktů a služeb a propojení se sociálními sítěmi.
Vaše osobní údaje se používají, abyste mohli být informováni o produktech a službách společnosti ABF a ABF EXPO PRAHA, o kontrole obsahu a třetích stranách, akcích, soutěžích, informačních bulletinech, reklamách a katalozích. Některé osobní údaje se používají k cílení výše uvedených zpráv. Vaše osobní údaje se také používají k propojení webových stránek se sociálními sítěmi a ke sdílení obsahu prostřednictvím těchto sítí.
ANO ANO NE

Jak zpracováváme vaše údaje:

Zpracování osobních údajů bude zahrnovat zejména shromažďování, ukládání na nosičích dat, třídění, používání, ukládání a mazání osobních údajů automaticky nebo ručně za účelem splnění výše uvedených účelů.

Nezbytnost / dobrovolnost zpracování osobních údajů:

Některé osobní údaje můžeme zpracovávat na základě oprávněného zájmu společnosti ABF nebo třetí strany. To se týká zejména souborů cookies zpracovávaných za účelem

(i) zajištění funkčnosti webové stránky,

(ii) uložení uživatelských preferencí na doméně během relace

(iii) sledování návštěvnosti webové stránky

Pro jiné účely zpracováváme vaše osobní údaje pouze na základě vašeho souhlasu. Poskytování osobních údajů pro takové zpracování je dobrovolné, takže takové údaje poskytovat nemusíte. Pokud jste nám svůj souhlas neposkytli, nebudeme z tohoto důvodu vaše osobní údaje zpracovávat.

Termín zpracování:

Pokud jde o soubory cookies používané k zajištění funkčnosti webové stránky, jejich zpracování se ukončuje po skončení relace. Soubory cookies používané k ukládání preferencí uživatelů na doméně po dobu trvání relace nebo na přiměřeně krátkou dobu, zpracovávané na základě oprávněného zájmu, se zpracovávají po dobu 6 měsíců po skončení poslední relace uživatele.

V případě souhlasu se osobní údaje zpracovávají po dobu uvedenou v prohlášení o souhlasu nebo do odvolání souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým můžeme poskytnout osobní údaje:

Poskytnuté a získané osobní údaje můžeme v odůvodněných případech zpřístupnit dalším stranám, a to zejména: marketingovým agenturám, společnostem koncernu a poskytovatelům analytických a statistických služeb, zejména:

ABF EXPO PRAHA s.r.o., Dělnická 21/12, 170 00 Praha 7, IČO: 14888939

CS katalogy s.r.o.

SendinBlue SAS – Politique de confidentialité

Commerce Media s.r.o.

Google Analytics

Tato webová stránka používá službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“), která používá cookies k analýze toho, jak uživatelé tuto webovou stránku využívají. Konkrétně webová stránka používá následující moduly:

  • Google Analytics – sledování stavu a výkonu účtu, shrnutí návštěvníků, aktivní uživatelé, průzkumník uživatelů, analytika návštěvníků, kvalita návštěvníků, pravděpodobnost konverze, srovnávací zprávy, demografické údaje a zájmy, přehled toku uživatelů, přehledy AdWords;

Informace generované souborem cookie o používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) mohou být posílány a ukládány na serverech ve Spojených státech.

Společnost Google tyto informace použije pro účely vyhodnocení používání webové stránky a vytváření zpráv o takovém použití pro svého provozovatele a pro poskytování dalších služeb souvisejících s činnostmi na webové stránce a pro používání internetu obecně. Společnost Google může tyto informace poskytnout také třetím stranám, pokud tak vyžaduje zákon nebo pokud takové třetí strany zpracovávají tyto informace pro společnost Google. Používání souborů cookies na webové stránce můžete deaktivovat tak, jak je popsáno výše, nebo změnou příslušných nastavení v prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte pro všechny typy cookies, nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.

Chcete-li se odhlásit ze sledování službou Google Analytics na všech webových stránkách, navštivte prosím: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Podrobné informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na adrese: http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.

Facebook

Tato webová stránka používá analytické soubory cookies, pixely a další technologie společnosti Facebook, Inc. (dále jen „Facebook“), které umožňují shromažďování nebo získávání informací z webové stránky a dalších stránek na internetu. Tyto informace může Facebook použít k poskytování měření reklam a cílených služeb.

Stažením souhlasu se shromažďováním souborů cookies na webové stránce nebo zakázáním shromažďování cookies v prohlížeči můžete Facebooku ukončit jeho shromažďování a využívání informací. Pokud tak ale učiníte pro všechny typy cookies, nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.

Další strany

Vaše osobní údaje mohou být na požádání poskytnuty veřejným orgánům, a to zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení podle potřeby a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Přímo od vás.

Přenos osobních údajů do třetích zemí:

V souvislosti se zpracováním dat mohou být vaše osobní údaje poslány do následujících třetích zemí, tj. zemí mimo Evropský hospodářský prostor, pokud nám k tomu dáte svůj výslovný souhlas nebo pokud zajistíme dostatečné záruky pro ochranu předávaných osobních údajů. Pokud nám udělíte souhlas, v souvislosti se službou Google Analytics anebo analytických nebo marketingových souborů cookies či cookies navázaných na sociální sítě a dalších webových technologií popsaných výše, které používá například společnost Facebook, vaše osobní údaje zašleme společnostem usazeným ve Spojených státech amerických („USA“) na servery umístěné tamtéž. Vezměte, prosíme, na vědomí, že z takového přenosu mohou vyplývat rizika na zpracování Vašich osobních údajů z důvodu neexistence rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů a vhodných záruk. Konkrétně přenos a zpracování osobních údajů v USA může být předmětem sledovacích programů státních orgánů USA a Vaše osobní údaje mohou být poté zpřístupněny bezpečnostním službám a celostátním vyšetřovacím službám. Dále osoby s bydlištěm mimo USA nemají stejné možnosti ochrany před sledovacími programy prováděnými Národní bezpečnostní agenturou nebo ředitelem národní bezpečnosti. Závěrem pak v USA neexistuje jeden konkrétní úřad odpovědný za dohled nad ochranou osobních údajů. Jednotlivé federální státy USA mají rozdílná kontaktní místa s ohledem na pravomoci v oblasti ochrany osobních údajů včetně zvláštního soudu, který rozhoduje ve věcech dohledu nad zahraniční bezpečností.

Aktuální informace jsou k dispozici na https://www.pvaexpo.cz/cs/gdpr

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů v souvislosti s právními nebo jinak významnými otázkami:

V rámci tohoto zpracovávání nebude probíhat žádné automatizované rozhodování.

Další informace

Může být ve veřejném zájmu archivovat osobní údaje a ty mohou být použity pro účely výzkumu v oblasti vědy, historie nebo statistiky.

Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem externích webových stránek, na které webová stránka odkazuje hypertextovými odkazy. Nejsme zodpovědní za zpracování vašich osobních údajů na externích webových stránkách. Tyto hypertextové odkazy se poskytují jako služba uživatelům a jsou přístupné na vlastní riziko.

Abychom zajistili maximální ochranu před neoprávněným přístupem nebo neoprávněnou změnou, zveřejněním nebo zničením údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, přijali jsme příslušná organizační a technická opatření včetně fyzických, elektronických a správních postupů vedoucích k ochraně a zabezpečení informací shromážděných prostřednictvím této stránky. Vaše citlivá data nebo osobní údaje, které jste zadali na naší webové stránce, jsou šifrována a chráněna certifikátem SSL. Bez ohledu na výše uvedené nemůžeme zaručit, že vaše osobní údaje jsou v bezpečí, pokud jsou posílány vámi nebo pokud se svými osobními údaji nezacházíte bezpečně.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva: 
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese poverenec@abf.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, že máte právo na opravu, žádost o výmaz, žádost o omezení zpracování či vznesení námitky, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, případně profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů. 

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese poverenec@abf.cz.