GDPR a cookies

Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies

Tato webová stránka (dále jen „webová stránka“) je provozována společností ABF, a.s., se sídlem Beranových 667, Praha 9, IČO: 63080575, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B3309 (dále také „my“ nebo „ABF“), která prostřednictvím této webové stránky vaše osobní údaje zpracovává za účelem poskytování služeb uživatelům webové stránky (dále jen „uživatel“ nebo „vy“).

ABF, a.s. a dceřiná společnost ABF EXPO PRAHA s.r.o. (dále také „my“ nebo „ABF“) zpracovávají zpracovává osobní údaje pro své vlastní účely a svým vlastním způsobem, tak jak je popsáno níže v „Účelu zpracování“.

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Tato informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies a jiných webových technologií (dále jen „informace“ nebo „prohlášení“) vysvětluje, jak zpracováváme vaše osobní údaje prostřednictvím webových technologií. Toto prohlášení zahrnuje zejména (1) jaké webové technologie může web používat, (2) jaké osobní údaje o vás zpracováváme, (3) jak a za jakým účelem tyto údaje používáme a zpracováváme, (4) komu a kde tyto údaje posíláme a (5) jak tyto údaje chráníme a jaká práva v souvislosti se zpracováním těchto údajů máte.

Toto prohlášení můžeme průběžně aktualizovat. Všechny provedené změny tohoto prohlášení budou zveřejněny na webových stránkách a v případě významných změn o nich budete informováni.

Jaké webové technologie může webová stránka používat?

My, jakož i některé třetí strany, které na našich webových stránkách poskytují svůj obsah, reklamu nebo ostatní funkce, můžeme při vaší návštěvě webové stránky používat různé technologie k získávání a zpracování údajů, které mohou zahrnovat soubory cookies a další technologie.

Soubory cookies

Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy ve vašem zařízení a které nám pomáhají shromažďovat údaje o vašich aktivitách. Soubory cookies nám zejména umožňují ukládat vaše nastavení a preference, pamatovat si vaše přístupová data, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a pomáhají nám pochopit, která část naší webové stránky je nejoblíbenější a analyzovat její fungování. Cookies mohou pocházet od nás („cookies první strany“) nebo od třetích stran, jejichž služby využíváme („cookies třetích stran“).

Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky svým výchozím nastavením. I přesto má zákazník možnost nastavit si prohlížeč tak, aby se soubory cookies před uložením zobrazovaly, nebo aby se kategoricky nepovolovaly. Podrobnosti o nastavení souborů cookies a souvisejících změnách v nejběžnějších prohlížečích jsou k dispozici zde:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US

ABF upozorňuje, že změna nastavení se vždy vztahuje pouze na daný prohlížeč. Pokud zákazník používá více prohlížečů, musí v nich změnit nastavení jednotlivě. Dále může soubory cookies zákazník z mediální paměti kdykoli smazat. Další informace jsou k dispozici ve funkcích prohlížeče nebo operačního systému.

Svůj prohlížeč můžete kdykoliv nastavit tak, aby přijímal všechny cookies, nepovolil je, nebo určit, kdy se mají odesílat. Vezměte prosím na vědomí, že webová stránka je nastavena tak, aby fungovala s povolenými soubory cookies, takže v případě jejich zákazu nemusí některé vlastnosti webové stránky fungovat správně.

IP adresa

IP adresa je jedinečné číslo přiřazené počítači nebo jinému zařízení komunikujícímu prostřednictvím internetového protokolu. Při každém přenosu dat musíte znát IP adresu odesílatele a příjemce.

Analytické skripty

Analytické skripty jsou malé kousky počítačového kódu, které lze použít ke sledování uživatelů a jejich chování na webových stránkách. Může se jednat o základní sledování toho, zda uživatel navštívil web, nebo pokročilé sledování, jako je přidání produktu do košíku, výběr produktu, odeslání formuláře atd. Analytické skripty mohou poskytnout získaná data třetí straně – poskytovateli počítačového skriptu.

Zpracovávané osobní údaje:

Webová stránka zpracovává následující kategorie osobních údajů a dat o vás:

Používání webové stránky. Můžeme zpracovávat data o tom, jak webovou stránku používáte prostřednictvím svého počítače, telefonu nebo jiného zařízení, pomocí kterého na webovou stránku přistupujete. Zpracovávat můžeme například:

  • Data o zařízení: model hardwaru, jedinečné identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení
  • Protokol: čas a trvání používání webové stránky, vyhledávací údaje a veškeré informace uložené v souborech cookies, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč nebo účet
  • Údaje o poloze: údaje o vaší poloze získané pomocí různých technologií určování polohy, jako je např. GPS, přístupové body k Wi-Fi nebo jiné snímače, které mohou poskytovat data zařízení v okolí
  • Jiná data: údaje o vašem používání webové stránky, které můžeme zpracovávat, pokud s cílem spolupracovat s námi navštívíte nebo použijete webové stránky nebo aplikace třetích stran, a údaje o tom, jak se účastníte na obsahu webové stránky
  • Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména: Vaše jméno a příjmení, obchodní firma, adresa nebo sídlo společnosti, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, telefonní číslo nebo e-mailová adresa.

Získané osobní údaje o vás nebo o vaší aktivitě můžeme kombinovat s dalšími informacemi, které získáme z veřejně dostupných zdrojů v případech povolených zákonem. 

Účel zpracování a jeho popis

Osobní údaje zpracováváme a používáme pro následující účely:

Účely zpracování
Zpracování osobních údajů se zakládá na souhlasu uživatele
ABF zpracovává údaje pro daný účel
Naše agentury
Zajištění funkčnosti webové stránky.
Vaše osobní údaje nám pomáhají zajistit fungování základních funkcí, jako je navigace, přístup k zabezpečeným částem webové stránky, rychlé načítání webového obsahu nebo ověření uživatele. Webová stránka nemůže bez zpracování pro tento účel nezbytných dat správně fungovat.
NE ANO NE
Ukládání uživatelských preferencí na doménu po dobu trvání relace nebo na přiměřeně krátkou dobu.
Osobní údaje se používají ke zlepšení pohodlí uživatele ukládáním údajů o vašem nastavení, jako je jazyk, region, rozlišení obrazovky, souhlas se soubory cookies a další.
NE ANO NE
Ukládání uživatelských preferencí napříč webovými stránkami.
Osobní údaje se používají ke zlepšení pohodlí uživatele pomocí asociování webových stránek s nastaveními, jako je jazyk, region, rozlišení obrazovky atd.
ANO ANO NE
Sledování návštěvnosti webové stránky:
ke sledování návštěvnosti se používají analytické soubory cookies první strany. Tyto cookies neobsahují unikátní identifikaci uživatele.
NE ANO NE
Statistiky a analýzy chování uživatelů.
Osobní údaje slouží k vytváření statistik, sledování a analýze chování uživatelů na různých webových stránkách. Data mohou být použita pro vytváření anonymizovaných hlášení. Uživatele lze vyhledat pomocí určité kombinace osobních údajů uložených v interních databázích.
ANO ANO NE
Marketing produktů a služeb a propojení se sociálními sítěmi.
Vaše osobní údaje se používají, abyste mohli být informováni o produktech a službách společnosti ABF a ABF EXPO PRAHA, o kontrole obsahu a třetích stranách, akcích, soutěžích, informačních bulletinech, reklamách a katalozích. Některé osobní údaje se používají k cílení výše uvedených zpráv. Vaše osobní údaje se také používají k propojení webových stránek se sociálními sítěmi a ke sdílení obsahu prostřednictvím těchto sítí.
ANO ANO NE