Firemní profil

Sídlo společnosti PVA EXPO, a.s.

PVA EXPO, a.s.
Beranových 667,
Letňany, 199 00 Praha 9
tel.: +420 703 199 006
e-mail: info@pvaexpo.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10820

IČ: 275 62 913

Společnost PVA EXPO, a.s. spadá do koncernu SPGroup a je podrobena jednotnému řízení společností Capital Management Company, a.s., IČO 63079992.  Jediným akcionářem spol. Capital Management Company, a.s. je společnost SPGroup, a.s., IČO 63078571.

Orgány společnosti PVA EXPO, a.s.

Představenstvo 
Ing. Pavel Sehnal, předseda představenstva
Ing. Jakub Kaňka, místopředseda představenstva
Martin František Přívětivý, člen představenstva
Ing. Erik Augustin, člen představenstva
Ing. Pavel Balák, člen představenstva

Dozorčí rada
Tomáš Kotrč, MBA, člen dozorčí rady

ZPÁTKY NAHORU